เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝุ่นPM2.5ลดคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก

18 กุมภาพันธ์ 2562
2,188

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 18 ก.พ. 62 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก


สำหรับการดำเนินงาน


1. กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

? หน่วยฯเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณ อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุริ อ.ท่าใหม่ อ.โป่งน้ำร้อน อ.มะขาม อ.เขาคิชฌกูฏ อ.สอยดาว และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคีรีธาร

? หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จ.ขอนแก่น ได้ปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ และ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

2. กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณเขตบางพลัด เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดุสิต

3. หน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน


คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลงประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง


สำหรับ สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพPM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 23 – 53 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)


PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 32 – 76 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) กรมควบคุมมลพิษยังคงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และ แอพลิเคชั่น Air4Thai


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :