เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"กฤษฎา"แจงพรบ.ข้าวไม่ใช่ของรบ.-ค้านมาตลอด

18 กุมภาพันธ์ 2562
2,262

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงความชัดเจนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้าว ว่า เป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ไม่ใช่รัฐบาล และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ร่างพ.ร.บ.ข้าว ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วตามขั้นตอน ดังนั้น ขอให้รอการชี้แจงของโฆษกกรรมาธิการในวันนี้ ส่วนที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันไปแล้วว่า ไม่เห็นด้วยกับการรับรองพันธุ์ข้าว และการลงทะเบียนชาวนา เพราะเกรงจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ ซึ่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ข้าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้านอยู่แล้ว


ส่วนกรณีของสารพาราควอต ที่มีรายงานข่าวว่า จะมีการขยายเวลาการใช้สารพาราควอต ออกไปอีก 2 ปีนั้น นายกฤษฎา กล่าวว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เคยขอขยายระยะเวลาและยืนยันมาโดยตลอด ว่าไม่เห็นด้วยที่จะใช้สารที่เป็นอันตรายกับคน ขณะที่มติของคณะกรรมการควบคุมวัตถุอันตราย ก็ไม่มีข้อไหนระบุถึงการขยายเวลาการใช้สารพาราควอตมีเพียงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปจัดทำร่างจำกัดการใช้สารพาราควอตภายใน 60 วัน

ซึ่งขณะนี้ได้ส่งร่างไปแล้ว ดังนั้น ขอให้ประชาชนพิจารณาและรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน พร้อมแนะช่องทาง หากเห็นว่าการดำเนินการเรื่องนี้หรือมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถยื่นร้องต่อศาลปกครองได้


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :