เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เทคนิคการสังเกตสุขภาพสัตว์ช่วงเปลี่ยนฤดู

27 พฤศจิกายน 2555
4,146
อากาศมักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามฤดูกาล โดยการเปลี่ยนฤดูในแต่ละครั้งได้ทำให้สัตว์เกิดความเครียด ซึ่งมีผลทำให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทำให้สัตว์ป่วยและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
นายสมชาย เศรษฐเวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้ออกมาประกาศเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้มีการสังเกตสุขภาพสัตว์เลี้ยงช่วงเปลี่ยนฤดูผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี ในรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลีนิคเกษตร ว่าขณะนี้สภาพอากาศจังหวัดจันทบุรีเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย จึงได้ออกมาแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเกษตรกรควรดูแลคอกสัตว์ และโรงเรือนให้มิดชิดและอบอุ่นอยู่เสมอ ไม่ให้มีสภาพชื้นแฉะ ให้สามารถรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง

โดยมีหลักสังเกตเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยน
-สัตว์จะเริ่มแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร กินอาหารหรือหญ้าน้อยลง
-ถ้าเป็นโค-กระบือ มักจะไม่มีการเคี้ยวเอื้องและที่ปากอาจพบมีน้ำลายไหลยืดมากกว่าปกติ นัยน์ตาขุ่นมัว หรืออาจพบมีน้ำตาหรือขี้ตามากผิดปกติ จมูกเย็นแฉะหรือแห้งผิดปกติ
-สัตว์มีอาการไอ จาม หายใจแรงผิดปกติ
-ท่าทางการยืน การเดิน หรือการนอนผิดปกติ
-อุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือก้อนแข็งมีเลือดปน ปัสสาวะสีเหลืองเข้มหรือสีแดง

หากเกษตรกรผู้เลี้ยงพบอาการผิดปกติควรรีบแจ้งสัตวแพทย์มาตรวจรักษาหรือหากสงสัยว่าเป็นโรคระบาดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยด่วน
เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดจันทบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมชาย เศรษฐเวคิน. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ. สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2555.