เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
มติ กกร. ให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม
25 ตุลาคม 2561
1,852

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าควบคุมรายการที่ 54 หลังจากเห็นว่าประสบปัญหาในเรื่องของการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวของเกษตรกร โดยหลังจากนี้จะมีการออกประกาศของคณะกรรมการ กกร. และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วสำหรับสินค้ามะพร้าวเมื่อเป็นสินค้าควบคุมแล้วจะมีการออกมาตรการให้มีผลบังคับใช้ คือ ให้ผู้ที่ต้องการนำเข้ามะพร้าว สามารถนำเข้าได้เฉพาะที่ ท่าเรือกรุงเทพฯและท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น หากมีการนำเข้าช่องทางอื่นถือเป็นการลักลอบนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


โดยด่านที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือ ด่านสะเดา ด่านสุไหงโกลก ด่านสตูล ด่านชุมพร และด่านสุราษฯ


นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ที่ต้องการขนย้ายมะพร้าวผล ตั้งแต่ 7 ตันขึ้นไป มะพร้าวขาว 2.5 ตัน และ มะพร้าวแห้ง 1.5 ตัน ต้องขออนุญาตและแจ้งการเคลื่อนย้าย หากน้อยกว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเพื่อไม่ให้กระทบกับการขนย้ายของเกษตรกร


โดยมาตรการที่กำหนดจะให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 7 เดือนนับตั้งแต่ผ่าน ครม. ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ราคามะพร้าวของเกษตรกรดีขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :