เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.ชี้ช่องเกษตรกรขยายส่งออกผ่านFTA

04 กุมภาพันธ์ 2562
2,301

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินโครงการ "เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี" โดยในปีนี้จะดำเนินการ จำนวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไปตลาดโลกด้วยเอฟทีเอที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ


โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2562 ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี สำหรับครั้งที่ 3 จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ" และ "ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ" ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี และการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :