เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนองุ่นจอมทองตัดองุ่นขายรุ่นแรกหมดเกลี้ยง

27 มกราคม 2562
2,446

ที่สวนองุ่นจอมทองของ ไพจิตต์ ในตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งทดลองปลูกองุ่นไร้เมล็ดรุ่นแรก จำนวน 225 ต้น ในเนื้อที่ 494 ตารางวา และเป็นองุ่นอินทรีย์ปลอดสารพิษปลูกในโรงเรือนโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพในการดูแล และได้เริ่มตัดองุ่นออกจำหน่ายแล้วรุ่นแรกในวันนี้(27ม.ค.) หลังจากใช้เวลาปลูกมาประมาณ1 ปี และผลสุกพร้อมเก็บขาย แม้จะทดลองปลูกเป็นครั้งแรกและ จ.สงขลา ก็ไม่ใช่พื้นที่ปลูกองุ่น แต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพความหวานตรงตามมาตรฐาน และได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาซื้อองุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ จ.สงขลา และที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมสวนองุ่นจอมทองและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สำหรับลูกค้าที่จะซื้อทางสวนได้เปิดให้เข้าไปชิมก่อนตัดและต้องการช่อไหนลูกค้าตัดเองกับมือ ใส่ถุงออกมาชั่งกิโลได้เลย โดยทางสวนขาย กิโลกรัมละ 180 บาท และแทบตัดขายกันไม่ทันหมดในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเป็นองุ่นที่สดๆ จากสวนและปลอดสารพิษ ซึ่งทางสวนจะแบ่งขายให้กับลูกค้าที่มาซื้อทั้งที่จองล่วงหน้าหรือมาซื้อที่สวนเพื่อให้ได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง


คุณพรรณทิพย์ เผยว่าหลังจากที่เก็บผลผลิตรุ่นนี้หมดก็จะพักต้น 20 วัน และบำรุงต้น พร้อมกับตัดแต่งกิ่ง และหลังจากนั้นราว 90 วัน องุ่นก็จะออกมาอีกรุ่นในช่วงเดือนเมษายนนี้ปี ซึ่งต้นผลผลิตจะดีกว่ารุ่นนี้เพราะต้นจะสมบูรณ์กว่าเดิม 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :