เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวบัวใหญ่เร่งดับไฟหลังมีคนลักลอบเผาตอซังข้าว

27 มกราคม 2562
2,015

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศของจังหวัดนครราชสีมาห้ามประชาชนเผาทุกชนิด เพื่อป้องกันอัคคีภัยและมลภาวะหมอกควันและฝุ่นละออง ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก โดยจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ให้ประกาศขอความร่วมมือประชาชน ห้ามเผาตอซังข้าว และอ้อย ในช่วงฤดูแล้ว ปี 2561-2562 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวง ทางหลวงท้องถิ่น หรือพื้นที่สาธารณะ โดยประกาศนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มิได้เป็นการประกาศเตือนเรื่องปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน แต่จากการสำรวจในหลายพื้นที่ของอำเภอต่างๆ ยังคงมีการลักลอบเผาขยะ ตอซังข้าว ไร่อ้อยของเกษตรกรอยู่เป็นระยะ โดยในวันนี้ 27 มกราคม 2562 ที่กลางทุ่งนาบ้านดอนกุดตะโพธิ์ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวโดยฝ่าฝืนคำเตือนจากทางหน่วยงานภาครัฐ ผลคือทำให้เกิดการลุกไหม้รุนแรงขยายตัวเป็นวงกว้าง จากลมที่พัดโหมอย่างรุนแรงในช่วงฤดูนี้ ทำให้ควันและเปลวไฟเปลี่ยนทิศทางเข้ามาใกล้หมู่บ้าน ชาวบ้านกุดตะโพธิ์ทั้งหมู่บ้านจึงได้ระดมกำลังทั้งรถไถ ครุ ถัง กะละมัง หม้อ กิ่งไม้ไม่เว้นแม้กระทั่งไม้ถูพื้น เข้าช่วยกันดับไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งถ้ารอรถดับเพลิงอาจจะไม่ทันกาล ในเวลาต่อมารถดับเพลิงของ อบต.ดอนตะหนิน ก็เข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมไฟไว้ได้ โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากเหตุไฟไหม้ตอซังข้าวในครั้งนี้ 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :