เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เร่งให้ความรู้เกษตรกรรับFTA

27 มกราคม 2562
2,059

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กล่าวว่า ในวันที่ 29 มกราคมนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะร่วมกับกรมปศุสัตว์จัดสัมมนา "โคนมไทย ก้าวไปพร้อมกับ FTA" ที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ โอกาสการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ นวัตกรรมกับโอกาสของสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไทย


ซึ่งผู้ประกอบการโคนมไทย จะต้องรับมือการเปิดเสรีสินค้าดังกล่าว ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ลดภาษีนำเข้าให้สองประเทศนี้เหลือร้อยละ 0 ในปี 2564 และปี 2568


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :