เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.เร่งรับซื้อน้ำมันปาล์ม160,000ตัน
26 มกราคม 2562
598

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจะเร่งรัดการรับซื้อน้ำมันปาล์ม 160,000 ตัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2562 หลังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดซื้อ ได้เปิดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 มีผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบ 44 ราย ปริมาณ 126,000 ตัน คณะทำงานกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีศักยภาพสามารถจัดส่งน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ได้จำนวน 24 ราย จากจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานีและชลบุรี ปริมาณ 71,000 ตัน โดยจะเริ่มมีการส่งมอบตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


ทั้งนี้คาดว่าหลังมีการแทรกแซงราคาน้ำมันปาล์มแล้วสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบจะลดลงเหลือไม่เกิน 200,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยดึงราคาผลปาล์มให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ ราคากิโลกรัมละ 3.20 บาท


อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจำหน่ายน้ำมันปาล์มสามารถยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×