เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นจนติดตลาด
24 มกราคม 2562
2,215

ที่ฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน ในพื้นที่หมู่7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ของคุณนิตยา เพชรรัตน์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดหลินจือแดง และเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง ล่าสุดในขณะนี้ได้มีการพัฒนาการเพาะเห็ดขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง ก็คือการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น และกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและเริ่มตลิดตลาด โดยเป็นการขายในราคาระดับรากหญ้าซื้อง่ายขายคล่องที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถกินได้ โดยแบ่งใส่กล่องขายกล่องละ 20 บาท กิโลกรัม 100 บาท ในขณะที่ราคาขายในศูนย์การค้าทั่วไปอยู่ที่ 250-300 บาทต่อกิโลกรัม และขณะนี้มีลูกค้าตามมาซื้อที่ฟาร์มข้อดีของเห็นโคนญี่ปุ่นคือเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี เนื้อดอก ก้านดอก มีความกรอบแน่น เนื้อคล้ายเห็ดโคน นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยยังมีความสด รูปร่าง ขนาดน้ำหนัก และ สีสัน ไม่เปลี่ยนแปลง คุณนิตยา สำหรับเห็ดโคนญี่ปุ่น ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีบนท่อนไม้ผุ แต่ในการเพาะเลี้ยงจะใช้ขี้เลื่อยที่เพิ่มอาหารเสริมให้เห็ดชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดี ระยะเวลาการเพาะเห็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดสิ้น ประมาณ 130-145 วัน สำหรับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใน 1 รอบการผลิตจะเก็บดอกได้ 8-15 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวทั้งหมดประมาณ 60-80 วัน ผลผลิตที่ได้ ต่อถุงจะอยู่ที่ 100-150 กรัมต่อถุง 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C