เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรพลิกดินทรายปลูกผักขายรายได้งาม

22 มกราคม 2562
3,855

ที่บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา นางลำแพน ทับมาลา อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ปลูกผักกะหล่ำบนพื้นที่ดินทราย ได้บอกว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริให้ราษฎร ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลปลูกพืชผักสวนครัว บนพื้นที่แห้งแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เพราะว่า เป็นพื้นที่ป่ารกร้าง มีต้นงิ้ว เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ จึงได้ น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทดลองเจาะบ่อน้ำบาดาล ปลูกผักสวนครัว อาทิเช่น ผักคะหน้า ผักชี ผักกะหล่ำ ปรากฏว่า ประสบผลสำเร็จ พืชผักที่ปลูกไว้ เจริญเติบโต สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ โดยล่าสุด ทาง คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ประชุมจัดสรรพื้นที่ ป่ารกร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ของชุมชน จำนวน 14 ไร่ แบ่งให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 25 ราย ปลูกผักสวนครัว ชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน มีรายได้โดย นาง ลำแพน บอกว่า พื้นที่ป่ารกร้างเป็นพื้นที่ป่า ที่ไม่สามารถทำการเกษตรอะไรได้ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ ราบสูง หลังจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง มีพระราชดำริเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาปลูกพืชผักสวนครัว ทางชาวบ้านจึงได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ ของในหลวงมาปรับใช้จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ คนในชุมชน มีอยู่มีกินจนถึงปันจุบันนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :