เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศราคารับซื้อหัวมันแนะนำที่2.40บ./ก.ก.

18 มกราคม 2564
2,122

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะท้อนกลไกตลาดโลกที่ราคาอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงขอความร่วมมือภาคเอกชนประกาศราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังแนะนำ ซึ่งกรมฯ และกรมการค้าภายในจะเข้ามากำกับดูแลภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย,สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า 2.40 บาท/ก.ก. และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท/ก.ก.


ในขณะที่ราคาส่งออก FOB อยู่ที่ 250 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อให้ราคาของเกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาด โดยทางกรมฯจะเข้าไปดูแลเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพสินค้า ไม่ให้เป็นช่องว่างสามารถกดราคารับซื้อได้ ซึ่งการผลิตหัวมันสด ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 28 ล้านตัน


ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 40 ล้านตัน ประกอบกับความต้องการใช้ในต่างประเทศมีมากราคาหัวมันสดควรปรับราคาดีกว่าในปัจจุบันตามกลไกตลาด


ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศนั้น มองว่า ราคาในการรับซื้อหัวมันสดของเกษตรกรควรจะปรับตัวดีขึ้น โดยทางกรมฯ จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบการรับซื้อ ด้วยการปิดป้ายแสดงราคารวมถึงดูแลการกดราคารับซื้อ หากพบมีการกระทำความผิดทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนกดราคารับซื้อของเกษตรกร จะมีการตรวจสอบเอาผิดอย่างเข้มงวดโดยจะใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาดูแล


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทางกรมฯ อยากให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการคู่ขนาน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ซึ่งจะมีการชะลอการเก็บเกี่ยวและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรต่างๆ หากเข้าร่วมจะสามารถทำให้ดึงราคาหัวมันของเกษตรกรให้มีการปรับราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :