เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวหอมมะลิราคาทะลุ11.90บาท/กก.

17 ธันวาคม 2563
1,683

ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด สาขาสะอาด ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นท่ามกลางความสนใจของเกษตรกรในพื้นที่ที่นำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิต 2563/64 มาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก


โดยเกษตรกรทุกคนที่นำข้าวเปลือกนาปีมาจำหน่ายนั้นจะต้องเข้ารับการวัดค่าความชื้นของข้าว การชั่งน้ำหนัก รวมทั้งการนำข้าวตัวอย่างมาให้กับผู้ที่มารับซื้อนั้นได้ทำการทดสอบและทำการสีข้าวตัวอย่างตามขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอยกำกับและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและผู้ที่มารับซื้อข้าว ซึ่งราคาการรัยซื้อข้าววันนี้ความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวหอมมะลิใหม่ อยู่ที่กิโลกรัมละ 11.00-11.70 บาท, ข้าวเหนียว กข.6 อยู่ที่กิโลกรัมละ 10.80-11.30 บาท และข้าวเหนียวคละ อยู่ที่กิโลกรัมละ 9 บาท


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกที่ตลาดนัดแห่งนี้ราคาขยับไปที่ กก.ละ 11.90 บาท ซึ่งจัดเป็นราคาที่พอใจทั้งในส่วนของเกษตรกรและโรงสีข้าว ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสหกรณ์ และ ธกส. รวมทั้งเข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าวเปลือก ซึ่งเงินส่วนต่าง ที่รัฐกำหนดคือ 15,000 บาทต่อตัน ส่วนต่างจากการขายนั้นรัฐจะโอนให้ผ่าน ระบบของ ธกส. ดังนั้นราคาการจำหน่ายวันนี้ส่วนต่างคือ 3.10 บาทต่อ กก. รัฐก็จะโอนส่วนต่างดังกล่าวให้ตามระบบ


“ขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2.4 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว 1.6 ล้านไร่ ข้าวหอมมะลิ 800,000 ไร่ และในปีนี้ข้าวของไทยครองอันดับระดับโลกในการเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลก จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวไทย ไม่เป็นสองรองใคร และทางจังหวัดจะยกระดับคุณภาพของข้าวและผลผลิตข้าว ให้ได้ไร่ละ 1,000 กก"แหล่งอ้างอิงข้อมูล :