เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เข้มคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลัง

15 ธันวาคม 2563
1,573

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ที่ปัจจุบันได้ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยได้เพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่งออก รวมถึงเข้มงวดผู้ส่งออกที่มีพฤติกรรมเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งจะช่วยให้ราคามันสำปะหลังของไทยทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะตลาดจีน

พบว่าปัจจุบันจีนมีความต้องการมันสำปะหลังไปผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อจะไม่ใช้ประเด็นคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ซึ่งจะส่งผลดีกับราคาจำหน่ายมันสำปะหลังที่เกษตรกรได้รับ


โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณรวม 5.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 มูลค่า 2,194 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :