เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์โคราชเร่งนำเลือดหมูดับปริศนาส่งตรวจ

15 ธันวาคม 2563
1,565

ความคืบหน้า กรณีสุกรเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ตายปริศนาต่อเนื่องหลายตัวซึ่งปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ลงไปตรวจสอบแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า เมื่อวานช่วงเย็น(14 ธ.ค) มีหมูตายอีก 1 ตัวและเช้าวันนี้ (15 ธ.ค) มีสุกรตายเพิ่มอีก 1 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในเล้าสุกรและโรงเรือนโดยรอบ พร้อมกับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างเลือดสุกรในเล้า ส่งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาแล้ว เพื่อนำส่งต่อไปตรวจพิสูจน์หาเชื้อโรค ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ. สุรินทร์ ซึ่งไม่เกิน 3 วันจะทราบผลการชันสูตร


นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งกำชับไปไปยังปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ให้แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกรายทำความสะอาดโรงเรือนและเล้าสุกร พร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้ทั่ว และหากพื้นที่ใดมีสุกรตายไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอได้ทราบ เพื่อเข้าไปตรวจสอบแต่ทุกพื้นที่จะต้องคุมเข้มเรื่องการเคลื่อนย้ายเข้าออกสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่มีการซื้อขาย-ขนถ่ายสุกร และในกลุ่มพ่อค้าเร่ที่เข้ามาในพื้นที่ ที่สำคัญจะต้องดำเนินการเชิงรุก Biosecurity ป้องกันทุกด้านให้แต่ละพื้นที่สำรวจประชากรสุกรทั้งหมด เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงสูงที่สัตว์จะเจ็บป่วยได้ง่าย ประกอบกับ ในช่วงโรคโควิด-19 ยังแพร่ระบาดจึงมีคนหันมาทำปศุสัตว์กันมากขึ้น ทำให้มีการซื้อขายสุกร โค กระบือ มากขึ้นด้วย ซึ่งแต่ละรายมาตรฐานการดูแลป้องกันโรคไม่เท่ากัน ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ทำปศุสัตว์ทุกรายในพื้นที่ แจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :