เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"ราเมศ"ลงพื้นที่สระแก้วช่วยเกษตรกร6,000ราย

07 ธันวาคม 2563
1,773

จากการที่มีเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรจำนวน 44 คน จาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 นั้น นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการประงธานรัฐสภา (ชวน หลีกภัย) ได้ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร มีถูกดำเนินคดีกรมปศุสัตว์ จ.สระแก้ว ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม โดยชาวบ้านได้ขอให้กรมปศุสัตว์ถอนคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเกษตรกร และขอชดใช้หนี้สินพร้อมทั้ง พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายเวลา หามาตรการที่เหมาะสมในการส่งคืนลูกวัว ลูกแพะ พร้อมทั้งขอขยายเวลาการส่งคืนเงินกู้ค่าสร้างคอกวัว ค่าสร้างคอกแพะ และกำหนดแนวทางผ่อนผันชำระให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข เยียวยาให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ


ขณะเดียวกัน นายราเมศ กล่าวว่าผลการหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรกว่า 6000 ราย ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลา 10 ปี ส่งเสริมปรับปรุงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทำอาชีพต่อไปได้ทั้งเรื่องคอกเลี้ยง และเรื่องพันธุ์ให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ถอนคำแจ้งร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเกษตรกร 44 ราย และให้ชำระหนี้ตามขั้นตอนปกติ ผมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานราชการเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว โดยเฉพาะนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นลูกชาวบ้านที่เข้าใจพี่น้องเกษตรกร และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนตลอดไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :