เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.โคราชMOUซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลัง

26 พฤศจิกายน 2563
1,783

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดลงนามความร่วมมือซื้อขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด ปีการผลิต 2563/64 ระหว่างผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า และช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ที่ห้องประชุมสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา


สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังจำนวน 4 ราย และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ 20 กลุ่ม แยกเป็น การลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงแป้ง ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด กับกลุ่มมันแปลงใหญ่จำนวน 1 กลุ่ม โรงแป้ง สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด กับกลุ่มมันแปลงใหญ่ จำนวน 1 กลุ่ม โรงแป้ง แป้งไทย จำกัด กับ กลุ่มมันแปลงใหญ่ จำนวน 4 กลุ่ม โรงแป้ง เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด กับกลุ่มมันแปลงใหญ่ จำนวน 12 กลุ่ม มีปริมาณผลผลิตที่ตกลงซื้อขายรวม 160,016 ตัน


โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรทราบสถานที่จำหน่าย ช่วงเวลา และราคาจำหน่ายขั้นต่ำ ทำให้ไม่ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดู ส่วนโรงงานรับซื้อ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวจะลดลง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการตลาดมันสำปะหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง


วันเดียวกันนี้ นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จัดการชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และได้จัดให้มีการลงนามซื้อขายมันสำปะหลังระหว่างเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง 5 กลุ่ม โดยจะมีการส่งมอบหัวมันสำปะหลังสดคุณภาพตามความต้องการของโรงงานกว่า 1,000 ตัน ให้กับโรงแป้ง ที่โรงแป้งบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด (บุรีรัมย์) ต.หนองบัว อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์แหล่งอ้างอิงข้อมูล :