เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่มันโคราชเฮMOUการันตีซื้อขายมันสำปะหลัง

26 พฤศจิกายน 2563
1,814

ที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือซื้อขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด ปีการผลิต 2563/64 ระหว่างผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง จำนวน 4 ราย กับกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 20 กลุ่ม ผลผลิตรวม 160,016 ตัน


ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญของประเทศ โดยปีการผลิต 2562/63 มีพื้นที่เพาะปลูก 1,517,108 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.52 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวม 5,340,220 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562- มีนาคม 2563 ซึ่งพฤติกรรมการค้าโดยทั่วไป ราคารับซื้อผลผลิตจะปรับลดลงในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว เนื่องจากจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เกินกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตต้องติดคิวเพื่อรอจำหน่าย ซึ่งทำให้คุณภาพผลผลิตลดลงและมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น


ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้ามันสำปะหลังและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในด้านการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงไดำเนินการเชื่อมโยงตลาด ด้วยการลงนามความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด ปีการผลิต 2563/64 สำหรับเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังเชื่อมโยงตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้เกษตรกรทราบสถานที่จำหน่าย ช่วงเวลา และราคาจำหน่ายขั้นต่ำ ทำให้ไม่ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดู ส่วนโรงงานฯ รับซื้อ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบริหารจัดการวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาเรื่องผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวจะลดลง ทำให้การแก้ไขปัญหาการตลาดมันสำปะหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายศักดิ์สิทธิ์ฯ กล่าวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :