เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รร.ในโคราชเปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าว

15 พฤศจิกายน 2563
1,847

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยชาวนาส่วนใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา ต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวนาขาดแคลนที่ตากข้าวเปลือก ทางโรงเรียนบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เปิดโรงเรียนให้ชาวนา นำข้าวเปลือกมาตากพึ่งแดดไล่ความชื้นได้ โดยให้ชาวนาตากข้าวเปลือกบริเวณสนามกีฬา และ สนามหญ้าหน้าเสาธง เนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าหลวง มีพื้นที่กว้าง ชาวนาสามารถนำข้าวเปลือกเข้ามาตากได้เป็นจำนวนมาก


โดยจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าพื้นที่ในโรงเรียน กว้างขวาง ชาวนาหลายรายสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตากข้าวได้ โดยทางโรงเรียนอนุญาตให้ชาวนาสามาถนำข้าวเปลือกมาตากแดดไล่ความชื้นได้ฟรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาพาระของผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชาวนาบางส่วนไม่มีที่ตากข้าว มักจะนำข้าวไปตากบนถนน ส่งผลทำให้กีดขวางการจราจร และส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา อีกทั้งในช่วงนี้ เป็นช่วงปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจึงไม่ได้มีความจำเป็นที่จะใช้พื้นที่สนามของโรงเรียน จึงอนุญาตให้ชาวนา นำข้าวเปลือกเข้ามาตากได้ฟรีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :