เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชลประทานพิมายเตือนอยู่ติดลุ่มน้ำมูลระวังน้ำล้นตลิ่ง

22 กันยายน 2563
1,802

โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยนายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย เนื่องจากอิทธิพลพายุโนอึล ทำให้ฝนตกค่อนข้างมาก ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากจากลำน้ำสาขาต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำมูล และมีปริมาณน้ำจากลำตะคอง ไหลลงสู่แม่น้ำมูลบริเวณเหนือฝายยางบ้านส้ม ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 150 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งมวลน้ำจะไหลผ่านพื้นที่ตำบลต่างๆ สองฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโนนสูง อำเภอจักราช และ อำเภอพิมาย ตามลำดับ


ส่งผลกระทบให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพิมาย เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา อาจทำให้เกิดปริมาณน้ำมูลล้นตลิ่ง หรือเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จึงออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำมูลในพื้นที่ตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลธารละหลอด ตำบลในเมือง และตำบลท่าหลวง ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุด พบว่า เขื่อนพิมายได้เปิดประตูเขื่อนด้านปากคลองสายใหญ่ ฝั่งทิศตะวันออก ยกสูงสุด จำนวน 4 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำในเขื่อนพิมายออกลงสู่แม่น้ำมูล เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้ามาสะสมภายในเขื่อนพิมายระหว่างช่วง 1-2 สัปดาห์นี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :