เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ตร.พัทลุงพลิกพื้นที่ร้างปลูกพืชระยะสั้นขาย
17 กันยายน 2563
1,556

ดอกดาวเรืองที่สวยงาม และแปลงผักที่เขียวขจี ริมถนนสายบ้านปากคลอง- ชัยบุรี ท้อง ที่ ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มองแล้วรู้สึกสดชื่นเมื่อเข้าไปดู และเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ อย่างเป็นกอบเป็นกำ เมื่อยามได้เก็บผลิตส่งขายตลาด ของครอบครัว ดาบตำรวจ รามินทร์ ขาวสังข์ อายุ 48 ปี ตำรวจตระเวณชายแดนที่ 434 พัทลุง ใช้เวลาว่างจากงานประจำกลับมาทำสวนปลูกผักขายดาบตำรวจ รามินทร์ ขาวสังข์ กล่าวว่า พื้นที่ 7 กว่าๆ ที่ได้ร่วมลงมือทำการเกษตรร่วมกับครอบครัว ได้แบ่งการปลูกพืชระยะสั้นเป็นสัดส่วน อย่างผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกวางตุ้งและดอกดาวเรือง สลับการปลูกกันไป แต่ละรุ่น อายุ และระยะเก็บผลผลิตมีระยะสั้น สามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ผักบุ้งใช้เวลา 21 วัน ราคาเริ่มที่ 10 บาท ต่อกิโลกรัม ผักกวางตุ้งใช้เวลา 30 วัน ราคา 8บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดขาวราคา 14 บาทต่อกิโลกรัม และดอกดาวเรืองราคาดอกละ 80 สต. ถึง 1.50 บาท เมื่อเก็บเกี่ยวหมดก็สลับพื้นที่แปลงปลูกผักใหม่ เป็นรอบ ๆ ซึ่งรอบหนึ่ง บวก ลบ คูณ หาร แล้วสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างดีเลยทีเดียว


ดาบตำรวจ รามินทร์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับตลาดนั้นแม้ราคาขึ้นอยู่กับสภาวะ แต่ถือว่าการทำเกษตรสามารถสร้างรายได้ดีอีกทางหนึ่ง โดยผักและดอกไม้ที่ปลูกนั้น แม่ค้าจะเข้ามาชื้อถึงแปลง ก่อนกระจายส่งขายยังต่างจังหวัด


ดาบตำรวจ รามินทร์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าความสุขจากการลงมือทำ เม็ดเงินอาจไม่ใช่ตัวชี้วัด แต่เมื่อเห็นพืชผักงอกงามเขียวขจีออกผลผลิต นั่นคือความสุขที่แท้จริงที่ได้จากการทำสวนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :