เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พ่อเมืองเลยสั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือพายุ"โนอึล"
17 กันยายน 2563
1,502

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาจจะได้รับกระทบจาก พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "โนอึล" ว่า เบื้องต้นได้มีการการไปถึงอำเภอทุกอำเภอ ให้เตรียมพร้อมรับมือ ที่จะได้รับผลกระทบจากจากพายุโซนร้อน "โนอึล" ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักในทุกอำเภอของจังหวัดเลย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นเสี่ยง ทุกอำเภอ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์ กำขับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่งโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประขาชนได้ทันทีท่วงที


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :