เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เบรกขึ้นราคาสินค้าชูร้านธงฟ้าฯขายของถูก

03 มกราคม 2562
2,186

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนั้น ถือว่าราคายังคงทรงตัว แม้จะมีปัจจัยจากราคาน้ำมันที่ยังผันผวน แต่ถือว่าเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ที่ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสินค้ารายการใดยื่นขอปรับราคามายังกรมการค้าภายใน และหากพบการปรับขึ้นราคาเกินสมควร จะมีการดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน จะใช้กลไก ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มาช่วยในการระบายสินค้าทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งผู้บริโภค ยังได้รับประโยชน์จากสินค้าราคาถูกด้วย โดยขณะนี้ มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แล้วกว่า 65,000 ร้านค้า ซึ่งมีติดเครื่องอีดีซี และติดตั้งแอพถุงเงินประชารัฐ จำนวน 45,000 ร้านค้า ที่มารองรับผู้ถือบัตรกว่า 14.6 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายปีละกว่า 50,000 ล้านบาท และยังสามารถรองรับผลผลิตในชุมชนต่างๆ ได้ด้วยนอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับสมาคมภัตตาคารไทย เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการคิดค่าบริการ หรือ ค่า service charge ภายในร้านอาหารและภัตตาคาร เพื่อให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ร้อยละ 10 ซึ่งบางส่วนเห็นว่าเป็นอัตราที่ตายตัวเกินไป


อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาสินค้าที่มีการปิดป้ายแสดงราคานั้น จะต้องรวมในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ลงไปในราคาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ราคาจริง และไม่สามารถเก็บเพิ่มได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :