เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชป.เผยน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นส่งผลดีด้านการเกษตร

28 สิงหาคม 2563
1,923

ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำยมตอนบนไหลมายังตอนล่าง ประกอบกับปริมาณน้ำที่ผันลงแม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ถือได้ว่าเป็นผลดีที่ช่วยเติมน้ำด้านการเกษตร แต่ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักยังคงมีน้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบัน (28 ส.ค. 63) มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,663 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 2,967 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกปริมาณน้ำในแต่ละอ่างเก็บน้ำ ดังนี้

เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำรวมกัน 4,413 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 613 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลงลงอ่างฯ 26 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 4,912 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯรวมกันเป็น ปริมาณน้ำใช้การได้ 2,062 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลงลงอ่างฯ 39 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำรวมกัน 267 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯรวมกันเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 224 ล้าน ลบ.ม. ไหลงลงอ่างฯ 7 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 72 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 69 ล้าน ลบ.ม. ไหลงลงอ่างฯ 4 ล้าน ลบ.ม.ด้านการจัดสรรน้ำฤดูฝนไปแล้ว 2,866 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88 ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้ คงเหลือน้ำที่จัดสรรได้ 384 ล้าน ลบ.ม. ส่วนผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ล่าสุด(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค.63) ทำการเพาะปลูกไปแล้ว 4.93 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนฯ(แผนวางไว้ 8.10 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวแล้ว 0.65 ล้านไร่


สำหรับสถานการณ์น้ำท่าลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้(28 ส.ค. 63) ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วัดได้ 692 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 648 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ 7 เมตร ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) จ.ชัยนาท ในอัตรา 60 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A? อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เท่ากับเมื่อวาน) รวมรับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปริมาณ 432 ลบ.ม./วินาที


กรมชลประทาน จึงให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่า-น้ำต้นทุนตามแผนการจัดสรรน้ำ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถบรรทุกน้ำ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ปริมาณน้ำท่าที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรในบางพื้นที่ (การสูบน้ำเพื่อการเกษตรจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมชลประทาน) นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาระบบนิเวศในการผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำบริเวณสถานีสูบน้ำสำแลที่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย กรมชลประทาน จะประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องแหล่งอ้างอิงข้อมูล :