เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.อนุมัติประกันรายได้เกษตรกรมันสำปะหลัง

18 สิงหาคม 2563
1,714

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 63/64 วงเงิน 9,789 ล้านบาท ซึ่งให้ประกันรายได้หัวมันสดความชื้นร้อยละ 25 อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 200 ตัน โดยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มจ่ายงวดแรก 1 ธ.ค. 2563


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/2564 วงเงิน 1,913 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการต่อจากปี 2562/2563 ซึ่งให้ประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.5 บาทความชื้นที่ร้อยละ 14.5 ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ เริ่มจ่ายงวดแรก 20 พ.ย. 2563


นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางอีก 2,340 ล้านบาท หลังราคายางพาราในประเทศลดลงหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :