เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แม่บ้านโคราชเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายสู้พิษเศรษฐกิจ

14 สิงหาคม 2563
2,175

นางสามารถ แสงสุวรรณ อายุ 52 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาว่างหันมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายในตลาดท้องถิ่น จนมีลูกค้าสั่งจองเป็นจำนวนมาก ต้องเร่งขยายพื้นที่ผลิตเพื่อให้มีสินค้าส่งตามออเดอร์ได้อย่างต่อเนื่อง


นางสามารถ เปิดเผยว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้าน สร้างโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดส่งขายตามออเดอร์สั่งซื้อ ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตจิ้งหรีดส่งขายหมุนเวียนให้กับตลาดในท้องถิ่น ราคากิโลกรัมละ 100 บาท จะใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อน จนถึงโตเต็มวัย เฉลี่ย 40-45 วัน เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีรายได้เหลือประมาณ 30,000-40,000 บาท โดยจุดเด่นของจิ้งหรีดจะตัวใหญ่ ไม่มีกลิ่น และสะอาด เนื่องจากให้กินอาหารไก่แรกเกิด และเปลี่ยนอาหารเป็นฟักทองตอนมีอายุ 40 วัน ที่สำคัญ จะไม่มีการรีดไข่ ทำให้แต่ละตัวมีไข่เยอะแน่น จึงเป็นที่นิยมของลูกค้า เพราะรสชาติมันอร่อย เป็นแหล่งโปรตีนสูง มีลูกค้ามาขอเหมาซื้อถึงโรงเลี้ยง ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ 4 เดือนกว่า 1 แสนบาท สามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :