เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขในพื้นที่ห่างไกล

13 สิงหาคม 2563
1,958

วานนี้(12 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ กำหนดให้ อ.เบญจลักษ์ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ หน่วยงานราชการสังกัด อ.เบญจลักษ์ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบต้นไม้ และสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ? มอบพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ? มอบสารชีวภัณฑ์ปรับปรุงสภาพดิน จำนวน 5 ราย, สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ, การปล่อยกบลงสู่บ่อเลี้ยง และมีหน่วยงานทางการเกษตรจำนวน 13 หน่วยงาน (คลินิก)? มาเปิดให้บริการฟรีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ชินชัย เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เกษตรกรในเขต อ.เบญจลักษ์ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า มาเข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับนายสมชัย กล่าวว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเกษตรของ จ.ศรีสะเกษ ในภาพรวมต่อไปในอนาคตแหล่งอ้างอิงข้อมูล :