เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งยโสธรยังน่าห่วงอ่างเก็บน้ำ3แห่งปริมาณน้ำน้อย

10 สิงหาคม 2563
1,768

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าจังหวัดยโสธรยังน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ภัยแล้งแม้ว่าจะเริ่มมีพายุฝนเข้ามาบ้างแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจำนวน 3 แห่ง และเขื่อนอีก 2 แห่งยังมีปริมาณต่ำมาก ในช่วงต่อจากนี้ไปหากมีฝนตกและน้ำไหลเข้าอ่างและเขื่อนน้อย อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ


ตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานยโสธร(วันที่ 9 ส.ค.) ในภาพรวมปริมาณน้ำใน 3 อ่างเก็บน้ำและอีก 2 เขื่อนมีเพียงร้อยละ 29.25 ล้าน ลบม.คิดเป็นร้อยละ 30.65 ของความจุเท่านั้นได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ความจุอ่าง 21.05 ล้าน ลบม.มีปริมาณน้ำในอ่าง 3.34 ล้าน ลบม.(ร้อยละ15.88) 2.อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ความจุอ่าง 30.30 ล้าน ลบม.มีปริมาณน้ำในอ่าง 5.55 ล้าน ลบม.(ร้อยละ18.33) 3.อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ความจุอ่าง12.40ล้าน ลบม. มีปริมาณน้ำในอ่าง 4.69 ล้าน ลบม.(ร้อยละ37.84) 4. เขื่อนยโสธร-พนมไพร ความจุเขื่อน 19.46 ล้าน ลบม. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 11.03 ล้าน ลบม. (ร้อยละ56.68) 5.เขื่อนลำเซบาย ความจุเขื่อน12.20ล้าน ลบม. มีปริมาณน้ำในเขื่อน4.63ล้าน ลบม.(ร้อยละ37.95) ซึ่งหากฝนไม่ตกและไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :