เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"จุรินทร์"เร่งขายผลไม้ผ่านออนไลน์

09 สิงหาคม 2563
1,728

จากสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปีนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมการในการแก้ปัญหาให้กับชาวสวนผลไม้ทั้งประเทศไว้แล้ว โดยมีมาตรการ ทำให้ราคาผลไม้ดีขึ้นด้วยการช่วยรวบรวมผลไม้ภาครัฐจะชดเชยราคาให้กิโลกรัมละ 3 บาท หากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ล้ง ช่วยดึงผลผลิตออกจากเกษตรกร และถ้านำไปจัดการส่งออกจะชดเชยกิโลกรัมละ 5 บาท และเพื่อช่วยระบายผลผลิตในช่วงที่การส่งออกยังคงทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของโควิด-19 นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์จะใช้ระบบการค้าออนไลน์ให้มากขึ้น โดยได้ประสานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังต่างๆ เช่น Shopee Lazada JJmall และ Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทย ช่วยโพสต์ขายในแพลตฟอร์มต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นช่องทางระบายสอนค้าในยุค New Normal และสำหรับการจำหน่ายในประเทศ กรมการค้าภาย ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ในการบรรจุผลไม้เพื่อความสะดวกในการจัดส่งผ่านช่องทางในประเทศ ทำให้การระบายผลผลิตผลไม้ในปีนี้ทำได้อย่างคล่องตัว ส่งผลทำให้ราคาผลไม้ในพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะมีผลผลิตมากขึ้นจากปีก่อนหน้าก็ตามแหล่งอ้างอิงข้อมูล :