เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศอ.บต.ผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่30,000ไร่

05 สิงหาคม 2563
1,899

ที่ศูนย์เพาะ?ขยายพันธุ์ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดศูนย์เพาะ? ขยายพันธุ์ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ และสนับสนุนการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ผู้ประกอบการเครือบริษัทดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกไผ่ 10 ล้อ 3 คัน ส่งให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพืชพลังงานพื้นที่ 30,000 ไร่พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้ อีกหนึ่งก้าวที่จะหาความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกไผ่พลังงานที่ถือเป็นปลายน้ำที่สำคัญของโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ร่วมทั้งต่างประเทศ และปีที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มีการทำลงนาม MOU ร่วมกับประเทศเกาหลีที่จะมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตชีวมวลจากไผ่ โดยในพื้นที่ 5 จชต.นั้น มีโรงไฟฟ้าอยู่ 18 แห่ง ในวันนี้เป็นการนำร่องขยายในพื้นที่ ซึ่งมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถรองรับผลผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็นอีกก้าวหนึ่งของความมั่นคงใน จชต. เราจะต้องสร้างรายได้ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ วันนี้เราได้เห็นทายาทเกษตรในการที่จะเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการปลูกในอนาคตข้างหน้าไผ่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับที่อยู่อาศัยและสามารถแปรรูปได้อีกหลายๆ อย่าง เรามีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้การสนับสนุนศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเราอยู่กับพืชเชิงเดียวมาหลายกว่า 10 ปี และวันนี้ทุกอย่างจะครบวงจรคืนความสมบูรณ์ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการปลูกไผ่จะอยู่ได้นานถึง 80 ปี เป็นการคืนความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงแหล่งอ้างอิงข้อมูล :