เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้า

27 ธันวาคม 2561
2,494

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาไข่ไก่ที่ตกต่ำ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยจัดให้มีการจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ กว่า 60,000 แห่ง ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้ว ยังเป็นการลดค่าครองชีพของประชนถึงระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยจะดำเนินการจัดหาผลผลิตไข่ไก่จากเกษตรกร ฟาร์มผลิตไข่ไก่ในจังหวัด เพื่อให้จำหน่ายไข่ไก่ตามโครงการฯ จำนวน 15 ล้านฟอง นำมาบรรจุกล่องกระดาษกล่องละ 10 ฟอง ที่มีสัญลักษณ์ "ธงฟ้าประชารัฐ" รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านกล่อง โดยจะทยอยส่งมอบให้ร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 3 งวด งวดที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2562 และงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ? 15 กุมภาพันธ์ 2562



นอกจากนี้ ยังได้ประสานการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 156 แห่ง พร้อมจำหน่ายในวันที่ 2 มกราคม 2562 และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมสาขาที่จัดจำหน่ายอีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :