เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชัยภูมินักธุรกิจช่วยเหลือพลิกโฉมชาวนา

02 สิงหาคม 2563
2,012

ดร.กรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการ บ.กอระเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วย นายอาคม หาญนอก ผู้จัดการสาขาชัยภูมิ บริษัท กอระเอ็นเตอร์ไพร์ช จำกัด(มหาชน)ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ โดยมี นายรัฐการ ด่านกุล ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ประธานในงาน การตัดบริบบิ้นเปิดสำนักงานสาขา อย่างเป็นทางการ ณ อาคารพาณิช ถนนบายพาส สายบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


ขณะที่ดร.กรชวัล กล่าวว่าบริษัท กอระเอ็นตอร์ไพร์ช จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการผลิตการแปรรูป การจำหน่าย เพื่อยกระดับผลิภัณฑ์ที่ทำจากข้าวและสมุนไพรไทย เน้นวิถีการเกษตร ที่ยั่งยืนสะท้อนถึงรากฐานวิถีเกษตรกร ประเพณีวัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นสากล


บรรยากาศการจัดงานเปิดสาขาที่ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ตื่นตาตื่นใจด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวไทย รวมถึงสมุนไพรไทย หลากหลายรายการ รวมถึงการวางระบบบริหารงาน รูปแบบการดำเนินงาน ในรูปแบบบริษัทสู่พื้นที่เกษตรกร


บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ผลิตข้าวอินทรีย์ และแปรรูปข้าวอินทรีย์ ในรูปแบบ ขนม มาม่า โจ๊ก คอนเฟล็กซ์ ที่มาจากข้าวทุกสายพันธ์ เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย การพัฒนา Packaging เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่งเสริมด้านสุขภาพตามแนวคิดอาหารเป็นยา โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของการพัฒนาคนจากฐานรากฐานแผ่นดิน ผ่านรูปแบบโรงเรียนชาวนา การเป็น Smart Farmer สาธิตผ่านแปลงนาอินทรีย์ จำนวน 200 ไร่ เริ่มต้นตั้งแต่ การปลูก การเก็บเกี่ยว การส่งขายในประเทศ และการส่งออกระหว่างประเทศและกำลังจัดทำ Homestay และแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์วิจัยเกี่ยวกับข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวไทย เพื่อไปตลาดโลก ใช้ความร่วมมือระหว่างชาวนาไทยและชาวนาญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดครั้งแรกคือ ขนมที่ทำจากข้าวอบกรอบ แบรนด์ กอระ ฟาร์เมอร์ (Kora Farmer) มีแนวคิดของการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยทุกกล่องที่ซื้อบริจาคให้การกุศล 10 สตางค์อีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :