เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคราชทนแล้งไม่ไหวควักเงินขุดบ่อบาดาล

02 สิงหาคม 2563
1,902

สถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งนานหลายสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงส่งผลกระทบกับชาวนาในหลายพื้นที่ ขาดน้ำใช้ในการทำนาปลูกข้าว ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ปริมาณน้ำฝนกลับไม่ได้ส่งผลดีต่อนาข้าวแต่อย่างได ทำให้ชาวนาหลายรายต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้นาข้าวที่กำลังเจริญเติบโตได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันกับนายเลิศ วิงไธสง อายุ 61 ปี ชาวนาบ้านหนองม้า หมู่ที่ 4 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง รายหนึ่งบอกว่า เขาเองได้ลงทุนทำนาปลูกข้าวจำนวน 11 ไร่ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ แต่ต้นข้าวปลูกไว้ประมาณ 2 เดือนเริ่มเหี่ยวเฉาและเตรียมที่จะยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ เขาเองจึงได้ลงทุนควักเงินขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 บ่อ ลึกประมาณ 50 เมตร เป็นเงิน 3 หมื่นบาท เพื่อสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้รดต้นข้าวโดยนายเลิศ ยังบอกต่อไปว่า ในปีนี้นับว่าเป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วและยาวนาต่อเนื่องหลายเดือน แถมฝนยังไม่ตกลงมาตามฤดูกาล ทำให้เขาเองต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาสำรองใช้เอง เพราะยังไม่หมั่นใจในสภาพอากาศ เพราะว่าในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝน แต่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ขาดน้ำทำนา ส่งผลกระทบกับนาข้าวเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องลงทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำนาเอง หากปล่อยทิ้งไว้นาข้าวก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :