เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกไก่ไทยสดใส10เดือนโต14.4%

26 ธันวาคม 2561
2,302

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกโลกมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง และเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ได้ถูกสหภาพยุโรป (อียู) ถอดถอนรายชื่อโรงงาน 20 แห่งออกจากบัญชีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด


ทั้งนี้ บราซิลยังถูกจีนใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumpling measures) ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่


จากปัจจัยที่เกิดขึ้น ทำให้ตลาดส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย มีแนวโน้มการส่งออกที่สดใส เพราะสหภาพยุโรป ต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่ และไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการส่งออกไก่ไทยไปสหภาพยุโรปในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีปริมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21


ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ในช่วง 10 เดือนของปี 2561 รวมกว่า 773,893 ตัน เพิ่มขึ้นร้อนละ 14.4 มูลค่ากว่า 91,133 ล้านบาท โดยปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 4 รองจาก บราซิล สหรัฐฯ และจีน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :