เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธรรมนัสระบุโรคใบด่างมันฯระบาด22จังหวัด

27 กรกฏาคม 2563
1,847

ที่หอประชุมเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมารับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่าง ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาในขณะนี้? โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร รายงานปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมกับเยียวช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ซึ่งมีผู้ร่วมรับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้หลายร้อยคนจากรายงานพบว่าในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 และเริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้างมาจนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดพบการแพร่ระบาดของโรคใบด่างแล้ว 22 จังหวัด รวมพื้นที่ระบาดเกือบ 4 แสนไร่ เฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดแล้วใน 28 อำเภอ รวมพื้นที่ที่มีการระบาดกว่า 260,000 ไร่ และยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวกับเกษตรกรว่า เห็นด้วยกับแนวทางทุกอย่างที่เกษตรกรเสนอแนะมา และจะเร่งนำปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ได้รับฟังมา เสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ และยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นต่อไปนี้จะนิ่งเฉยไม่ได้ และต้องมีการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเสียทีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :