เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทุเรียนตาชีติดอันดับหนึ่งของจังหวัดยะลา

24 กรกฏาคม 2563
2,143

นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา นายธีระ เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขายะหา นายเด่นชัย ชุมผอม หัวหน้าแผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการระดับเขต กรมส่งเสริมการเกษตร ในกิจกรรมการประกวดแปลงใหญ่ทุเรียนระดับเขต ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการของแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลตาชี หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก แปลงใหญ่ทุเรียนตาชี ติดหนึ่งใน 5 ของ 14 จังหวัดของเขต คณะกรรมการระดับเขต จึงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามก่อนที่จะมีการตัดสินการประกวดในครั้งนี้นายสุริยนค์ ศรีสุข เจ้าของสวนทุเรียน และเป็นประธานวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตาชี กล่าวว่า แปลงใหญ่ทุเรียนตาชี ติดอันดับหนึ่งของ จ.ยะลา จากนั้นทางจังหวัดยะลาได้ส่งเข้าประกวดระดับเขต ซึ่งมีทีมเข้าประกวดครั้งนี้ มี จ. ชุมพร ทำแปลงใหญ่มังคุด จ.สงขลา แปลงใหญ่แพะ จ.ตรัง แปลงใหญ่ยางพารา ส่วนตำบลตาชี เราเป็นแปลงใหญ่ทุเรียน การประกวดครั้งนี้ เป็นการประกวดแปลงใหญ่ 14 จังหวัดภาคใต้ วันนี้เราได้ใช้ความสามารถเต็มที่ และได้มีการนำเสนออย่างเต็มที่ให้คณะกรรมการระดับเขตได้เห็น เพื่อให้แปลงใหญ่ทุเรียน ของเราไปถึงระดับประเทศ ตำบลตาชี มีส่วนทุเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทั้งหมด 14 ส่วน ซึ่งตลอดที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาหนุนเสริมในเรื่อง ความรู้ต่างๆเพื่อ เพิ่มประสิทธิ์ภาพ การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา สำหรับปีนี้ทุเรียน ของตำบล มี 3 รุ่น แต่ละต้นต้องดูอย่างดี เพื่อให้ได้ทุเรียนมีคุณภาพจริงๆ


นายนิวร ไชยชนะ สมาชิก อบต.ตาชี กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนบ้านตาชี เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่ดังเดิม และเป็นอาชีพหลัก ลองถูกบ้างผิดบ้าง ลองผิดลองถูกบ้างเพราะต่างคนต่างหาวิธีการ ไปหาจากเกษตรอำเภอสงเสริมเกษตร จังหวัดทุกหน่วยงาน ก็ลงมาดูแล เรื่องปรับปรุงปรับปรุงแร่ธารต่างๆก็ต้องมาดูแลหมด อย่างทุเรียนนี้ใหม่ๆเราตัดกันเองขายกันเอง พ่อค้าก็มาเหมาไป ต่อมาก็มีการพัฒนาหลังจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแล เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ
 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :