เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชป.เผยสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักน้ำเพิ่มเล็กน้อย

23 กรกฏาคม 2563
1,790

กรมชลประทาน รายงาน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 7,399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาณน้ำใช้การได้703 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 4) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 22.84 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 18.19 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,472 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น  • เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 3,913 ล้าน ลบ.ม. (29% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 113 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 1%) ไหลลงอ่างฯ 8.07 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.00ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 9,549 ล้าน ลบ.ม.

  • เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 3,254 ล้าน ลบ.ม. (34% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 404 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 6%) ไหลลงอ่างฯ 12.53 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 12.03 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 6,256 ล้าน ลบ.ม.

  • เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 141 ล้าน ลบ.ม. (15% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 98 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 11%) ไหลลงอ่างฯ 1.22 ล้าน ลบ.ม.ระบาย 1.73 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 798 ล้าน ลบ.ม.

  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 92 ล้าน ลบ.ม. (10% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้89 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 9%) ไหลลงอ่างฯ 1.02 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.43 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 868 ล้าน ลบ.ม.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :