เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

MOU นำน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า

25 ธันวาคม 2561
2,342

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า ระหว่าง อธิบดีกรมการค้าภายใน และ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มจากปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ จึงมีมติเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า โดยให้ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ.ทั้งนี้ เพื่อทำให้ราคาผลปาล์ม ของเกษตรกรได้รับอยู่ที่ระดับราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ 3 บาท โดยราคาในการรับซื้อนั้นจะเป็นราคานำตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :