เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"จุรินทร์"สั่งพาณิชย์ผนึกเอกชนรับมือระบายผลไม้

29 มิถุนายน 2563
1,900

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ผลไม้ในประเทศเวลานี้ ว่า ผบผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะลำไยจากภาคเหนือ ซึ่งผลผลิตปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา จึงต้องใช้มาตรการเชิงรุก โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับเกษตรกร ผู้แปรรูปและผู้ส่งออก จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ใช้มาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรทันทีที่ตัดขาย กิโลกรัมละ 3 บาท จากพาณิชย์จังหวัด และในส่วนของการแปรรูปส่งออกจะผลักดันส่งออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ โดยจะชดเชยให้ผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งรัดหาตลาดเพิ่มเติม ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเปิดให้ดำเนินการค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์


โดยตลาดในประเทศ จะมีการเปิดพื้นที่ภายในจังหวัด ให้พาณิชย์จังหวัด ทำหน้าที่เป็นเซลล์แมนจังหวัด ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผบไม้ หรือพืชเกษตรชนิดอื่นๆ โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง และล่าสุดได้รับความร่วมมือจากห้างมาบุญครอง จัดพื้นที่ให้ 3,000 ตารางเมตร ที่บริเวณห้าง,สยามสแควร์ นำเกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าโดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :