เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนฟักทองเงินแสนของเกษตรกรจ.สงขลา

25 มิถุนายน 2563
2,067

ที่จ.สงขลามีตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และประสบความสำเร็จจากการปลูกพืชทุกชนิดเนื่องจากมีการวางแผนปลูกพืชแต่ละชนิดออกขายในช่วงที่ตลาดต้องการสูงและขาดแคลน เกษตรกรท่านนี้คือ นายบัณฑิต เหมือนนอง เกษตรกรในพื้นที่ หมู่2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยใช้พื้นที่ 8 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยช่วงนี้ได้ปลูกฟักทอง 1,500 หลุม 3,000 ต้น ในพื้นที่ว่างและเริ่มเก็บฟักทองขาย หลังจากที่ใช้เวลาปลูก 90 วัน และกำหนดให้ฟักทองออกขายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฟักทองในตลาดขาดแคลนทุกปีทำให้ขายได้ราคาโดยขณะนี้ขายได้สูงสุดกิโลกรัมละ23 บาท 12 บาท และ 6 บาท ตามขนาด ซึ่งฟักทองที่ปลูกไว้น่าจะได้ 4 ตันหรือ 4,000 กิโลกรัม และทำเงินได้กว่า 3 แสนบาทพี่บัณฑิต บอกว่า การทำเกษตรแบบผสมผสานจะต้องวางแผนปลูกพืชแต่ละชนิดให้ดีและตามช่วงฤดูการที่ตลาดต้องการหรือช่วงที่ตลาดขาดแคลนเพราะจะขายได้ราคาดี เช่นในเดือนมิถุนายนของทุกปีฟักทองจะขาดตลาด จึงเริ่มลงมือปลูกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม เมื่อถึงเดือนมิถุนายนก็สามารถเก็บขายได้ และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะฟักทองขาดตลาดราคาจึงสูง สามารถทำเงินได้หลายแสนบาท และหลังจากนี้ก็จะพักดิน เพื่อรอให้ผ่านช่วงฤดูฝนก็จะปลูกแตงโมต่อ และช่วงนี้ก็เก็บพืชผักอื่นๆ เช่นมะละกอมะพร้าวในสวนขายหมุนเวียนสร้างรายได้รายวันต่อเนื่องแหล่งอ้างอิงข้อมูล :