เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดตัวM-Help Me"ตลาดนำการผลิต"

25 มิถุนายน 2563
1,951

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวตัวแพลตฟอร์มหลักในการจำหน่ายสินค้าเกษตร M-Help Me ว่ากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคน" โดยใช้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" เพื่อช่วยเหลือเกษตรของไทยจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในปีนี้ และได้รับผลกระทบในเรื่องการส่งออก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


โดยจะทำการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย


อย่างไรก็ตาม การบูรณาการในครั้งนี้ ทั้ง 2 กระทรวง มีพันธกิจร่วมกัน คือ สร้าง Single Big Data ใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน เพื่อสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและได้ ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดตัวแอปพลิเคชัน M-Help Me แพลตฟอร์มซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯเดียวที่ ครบวงจร เป็นช่องทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตร จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะเป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าที่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง อยู่ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรไทย รวมถึงการนำแพลตฟอร์มหลักนี้กระจายสินค้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :