เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาน้ำส่อวิกฤต-กระทบเกษตร

25 มิถุนายน 2563
1,878

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า ขณะนี้ต้องจับตาที่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 7,000 กว่า ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ไม่ถึง 1,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำในปีนี้น้อยกว่าปี 2562 มาก ที่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีน้ำใช้การได้ประมาณ 2,700 ล้าน ลบ.ม. ฉะนั้นแล้วในขณะนี้ น้ำในเขื่อนจึงยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก แต่จะส่ง


ผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาแม้มีปริมาณฝนตกในบางส่วนของภาคเหนือ แต่เป็นการตกนอกเขื่อน ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในเดือน กรกฎาคม คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มน่าจะทำให้สถานการณ์แล้วคลี่คลายลงไปได้บ้าง


ทั้งนี้ ทางกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ 4 เขื่อนหลัก จะส่งให้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตร หากเกษตรกรที่เพาะปลูกนาปีไปแล้ว จะนำน้ำท่าจากแม่น้ำและลำคลองธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำนาปี ได้ขอความร่วมมือให้เริ่มทำนาปีในช่วงหลังกลางเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ำเพียงพอ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :