เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขึ้นทะเบียนGIหอมแดง-กระเทียมศรีสะเกษ

23 มิถุนายน 2563
2,023

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนหอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ เป็นสินค้า GI 2 รายการล่าสุด และจากการประกาศขึ้นทะเบียนครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 126 รายการ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในส่วนของหอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งส่งเสริมการจัดทำระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า และสนับสนุนช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมาสินค้า GI สร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับชุมชนท้องถิ่นไปแล้วกว่า 5,300 ล้านบาท


โดยผู้ที่สนใจสินค้า GI สามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ Facebook Fanpage : GI Thailand เพื่อผลักดันสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :