เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชนเผยนักปรับปรุงพันธุ์ควรได้รับการคุ้มครอง

19 มิถุนายน 2563
1,728

จากการสัมมนา CPTPP เกษตรกรไทยเสียเปรียบจริงหรือ นายชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กล่าวว่า การให้ความคุ้มครองกับนักปรับปรุงพันธุ์ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนา คิดค้นพันธุ์พืชใหม่ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายได้อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมานักปรับปรุงพันธุ์พืชใช้เวลาในการคิดค้นพันธุ์พืชแต่ละชนิด เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อที่จะได้พันธุ์พืชใหม่ ที่ให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค


สำหรับราคาการจำหน่ายนั้นมั่นใจได้ว่า ราคาของเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิด จะไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงเกินกว่าคุณค่าของตัวเอง จนส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ผลิตได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :