เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภารโรงสู้ชีวิตเพาะเห็ดนางฟ้าผลิตก้อนเชื้อขาย

12 มิถุนายน 2563
1,817

ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจาก นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา ว่า มีเกษตรกรสู้ชีวิตผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า ประสบความสำเร็จ สามารถส่งจำหน่ายในพื้นที่และต่างจังหวัดทำรายได้จนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา เข้าสอบถาม ที่บ้านเลขที่ 45/3 หมู่ 8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบนายชำนิ สิทธิการ อายุ 54 ปี นักการภารโรง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หัวหน้าครัวเรือน พร้อมครอบครัว อีกจำนวน 6 ชีวิต บริเวณบ้านเป็นที่พักอาศัยส่วนหนึ่ง ส่วนบริเวณที่เหลือพบว่าเป็นโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และ พื้นที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยขายส่งออกสู่ตลาดก้อนละ 10 บาท ส่วนเห็ดจำหน่ายกิโลกรัมละ 80 ? 120 บาท


สอบถามทราบว่า ก่อนหน้านี้สมาชิกในครอบครัวโดยมี นายชำนิ สิทธิการ เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาศัยรายได้จากเงินเดือนนักการภารโรงของโรงเรียนในพื้นที่ กระทั่งส่งเสียลูกๆเรียนจบขั้นพื้นฐานของการศึกษา และ ปริญญาตรี กระทั่งเข้าทำงานรับจ้างมีรายได้เข้าครอบครัวพอเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ จนประสบปัญหาของสมาชิกในครอบครัวทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ต่อมามี ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ นายชำนิ ทำงานอยู่ขอให้ซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าและเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นรายได้ช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่เด็กๆในโรงเรียน เมื่อเพาะเห็ดสำเร็จ มีกำไรกว่า 30,000 บาท จึงนำแนวคิดเข้าปรึกษาภายในครอบครัว ทำการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ ตัดสินใจเพาะเห็ดนางฟ้า และผลิตก้อนเชื้อจำหน่ายในระยะต่อมา


การต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวดังกล่าวยังไม่หยุดนิ่ง หลังจากติดต่อแหล่งจำหน่ายเห็ดนางฟ้า พบว่าตลาดในจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการพืชผักสด ส่งจำหน่ายให้แม่ค้า พ่อค้า อีกปริมาณมาก โดยเฉพาะร้านจำหน่ายขนมจีน เนื่องจากร้านค้าดังกล่าวต้องการผักบริโภคเคียงคู่กับขนมจีนปริมาณมาก ซึ่งได้ตัดสินใจปลูกและเก็บเกี่ยวผักพื้นบ้านเพื่อส่งจำหน่ายตลาดทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จนสามารถผ่อนชำระหนี้สินได้โดยนายชำนิ สิทธิการ อายุ 54 ปี นักการภารโรง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กล่าวว่า เริ่มแรกได้แรงบันดาลใจจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนเองทำงานอยู่ เห็นว่าการเพาะเห็ดนางฟ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยาก มีกำไรพอสมควร จึงต้องการรายได้เสริมแก่ครอบครัว กระทั่งสามารถเลี้ยงดูครัวเรือนได้ ต่อมาตัดสินใจให้ลูกๆลาออกจากงานเข้าช่วยเหลืองานในครอบครัว ขณะนี้มีกำลังพอจ้างแรงงานในพื้นที่ได้ โดยมีผลผลิตจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ โดยเฉพาะก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ครอบครัวตนเองสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมส่งทั่วประเทศ โดยการันตีหากก้อนเชื้อไหนที่ไม่มีเห็ดออกสามารถการันตีและส่งให้ใหม่ หรือ เรียกว่า เคลมได้ พร้อมยินดีให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจในการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ทั้งไว้บริโภคหรือจำหน่ายออกสู่ตลาดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :