เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พรุ่งนี้!น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ลง30สต.ดีเซล50สต.

19 ธันวาคม 2561
2,226

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (PTTOR) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด


(มหาชน) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร


ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ ส่วนดีเซลและดีเซลพรีเมียม ลดลง 50 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้(20ธ


.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ 26.29 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 19.94 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 24.14 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.88 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.15 บาทต่อลิตร

เบนซิน 95 อยู่ที่ 34.56 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :