เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวล้นตลาดฉุดราคาเกษตรกร

08 มิถุนายน 2563
1,862

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าสมาคมมีความกังวลถึงผลผลิตข้าวของชาวนาในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากคาดว่าการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกสถานการณ์ราคาข้าวมีราคาดี เพราะผลผลิตน้อยทำให้ในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าเกษตรกรชาวนาจะปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของข้าวนาปรังรอบที่ 2 และข้าวนาปี ในขณะที่สภาพอากาศอํานวย ปริมาณข้าวอาจเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ตลาดรับซื้อข้าวยังคงซบเซาเพราะประเทศคู่ค้าหลายประเทศ กำลังซื้อลดลงหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19


ในส่วนของการรับมือผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนั้น ได้มีการหารือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางแล้ว รวมถึงจะขอหารือกับทางกระทรวงพาณิชย์ ถึงความกังวลของทางภาคเอกชน เพื่อที่จะพิจารณามาตรการรองรับไม่ให้กระทบกับรายได้ของเกษตรกร และขยายตลาดส่งออกข้าวให้มากขึ้น


อย่างไรก็ตามในวันนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะเข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบข้าวถุง ให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :