เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ไฟเขียวส่งออกไข่ไก่ได้แล้ว

08 มิถุนายน 2563
1,823

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในขณะนี้ว่า ไข่ไก่พ้นภาวะวิกฤตที่ไม่พอกับการบริโภคในประเทศจนต้องห้ามส่งออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยเวลานี้ไข่ไก่มีปริมาณเกินความต้องการบริโภคและเริ่มล้นตลาด ซึ่งเป็นวงจรของสินค้าอุปโภคบริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการอนุญาตให้ส่งออกไข่ไก่ได้ตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเงิน คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.ช่วยให้ผู้ส่งออกได้รับเงินช่วยเหลือฟองละ 25 สตางค์ เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 หากไข่ไก่เริ่มขาดเพราะส่งออกมากเกินไปก็จะหยุดมาตรการช่วยเหลือการส่งออก


นอกจากนี้จะรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริโภคไข่ไก่ ลดผลผลิตส่วนเกิน โดยการผลิตไข่ไก่ทำได้ประมาณวันละ 41 ล้านฟอง การบริโภคในประเทศวันละ 38 ล้านฟอง เหลืออยู่ 3 ล้านฟอง จึงต้องเร่งรัดส่งออกและรณรงค์บริโภคไข่ไก่ภายในประเทศให้มากขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :