เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งโคราชทำผักราคาพุ่งหลายเท่าตัว

06 มิถุนายน 2563
1,823

ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทำให้พืชผักทางการเกษตรได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ที่บ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีน้ำซับไหลออกมาตลอดทั้งปี จึงทำให้ชาวบ้านยังคงมีน้ำทำการเกษตร ปลูกผักสวนครัวอายุสั้นได้ผลอย่างดี และปัจจุบันราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว อย่างเช่น ถั่วฝักยาว และมะระจีน จะขายได้ราคาสูงกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะถั่วฝักยาว จากเดิมเคยขายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท แต่ช่วงนี้ผักแพง สามารถขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 30 บาทเลยทีเดียวนายชะลอ โยนกระโทก อายุ 42 ปี หนึ่งในเกษตรกรบ้านมาบกราด ที่ขณะนี้กำลังปลูกถั่วฝักยาวและมะระจีน ที่กำลังให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เล่าว่า ปลูกถั่วฝักยาวเอาไว้จำนวน 2 ไร่ ใช้เงินลงทุน 10,000 บาท แม้ว่าห้วงที่ผ่านมา จะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำซับตลอดทั้งปี ทำให้พอมีน้ำได้ใช้ ครบระยะเวลา 45 วัน ถั่วฝักยาวก็ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งราคายังขายได้สูงกว่าปกติหลายเท่าตัว เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตจึงขาดตลาด ซึ่งแต่เดิมราคาเคยตกต่ำกิโลกรัมละ 4 บาทเท่านั้น แต่มาตอนนี้ราคาขยับขึ้นเป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมะระจีนที่ปลูกไว้จำนวน 2 ไร่ ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 20,000 บาท ก็กำลังให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน ตอนนี้ราคากิโลกรัมละ 18 บาท จากช่วงปกติที่กิโลกรัมละ 10 บาท เก็บเกี่ยวผลผลิตทำรายได้แล้วกว่าแสนบาท ซึ่งผลผลิตที่กำลังออกสู่ท้องตลาดทั้งถั่วฝักยาวและมะระจีน ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วกว่า 200,000 บาท และยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวถึง 2 เดือนอีกด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :