เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"คำบอนกรีน"สินค้าเกษตรปลอดภัยศพก.สหัสขันธ์

19 ธันวาคม 2561
2,457

นางกัลยา จรเอียด เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สโลแกน "เราไม่จนและรายได้ดี" เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเครือข่ายเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอสหัสขันธ์ ที่ยกระดับจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมาชิก 25 คน เพิ่มเป็น 60 คน จากความสำเร็จของการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอสหัสขันธ์ มีนายใบคูณ สามารถ เกษตรกรบ้านโคกไม้งาม ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ บนเนื้อที่ 13 ไร่ มีทั้งนาข้าว พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกผักกางมุ้ง ที่ให้เครือข่ายมากกว่า 10 รายเข้ามาใช้พื้นที่ปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
ด้านนายใบคูณ กล่าวว่า ศพก.สหัสขันธ์? มีเป้าหมายและดำเนินการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยศพก.สหัสขันธ์ มีสมาชิกมาเข้าร่วมมากขึ้นทุกๆปี เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ชุมชน เกษตรกรและภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ทั้งให้คำแนะนำ จัดหาแหล่งทุน วัสดุอุปกรณ์ และเพิ่มเติมความรู้ให้มาโดยตลอด โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ "คำบอนกรีน" ซึ่งเป็นพืชผักปลอดภัย ปลอดสารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ในมุ้งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ "คำบอนกรีน"


นายใบคูณ กล่าวอีกว่า สมาชิกแต่ละคนในเครือข่าย ศพก.สหัสขันธ์ จะทำการเกษตรในพื้นที่ส่วนตัว และออกมาทำในส่วนรวมทั้งการปลูกผัก นาข้าว เลี้ยงปศุสัตว์ และเลี้ยงปลา โดยใช้แบรนด์สินค้าเดียวกันคือ "คำบอนกรีน" ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกเครือข่ายและยังสร้างรายได้ให้มีตลอดทั้งปี? หน้าผักก็ปลูกผัก? ว่างเว้นก็มีพืชสวนครัวอื่นๆ ไว้จำหน่ายเป็นการใช้พื้นที่ผสมผสานเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :